Jogszabályok

A Csongrád Megyei Nonprofit Kft. közszolgáltatási hulladékgazdálkodási tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok:

 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
 • a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján;
 • a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény;
 • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény;
 • a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet;
 • a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet;
 • a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet;
 • a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet;
 • a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet;
 • a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996 (VII. 4.) Korm. rendelet;
 • a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet;
 • a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet;
 • a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet;
 • a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet;
 • a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.). Korm. rendelet;
 • a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről 224/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet;
 • a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet;

Elérhetőségeink

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink

Integritás bejelentés

Ügyintézés

Ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadás ideje
 • H-CS: 8.00-15.00
 • P: 8.00-13.00